Stretli ste sa už v Žiline s predajom nehnuteľnosti prostredníctvom tichej aukcie? Na Slovensku ide zatiaľ o veľmi zriedkavú formu predaja, väčšinou sa využíva známy predaj za pevne stanovenú cenu. Vo svete však ide o obľúbenú formu predaja, pričom tichá aukcia spočíva v tvorbe unikátnej, trhovo vyváženej ceny.

Realitní makléri spoločnosti RE/MAX zrealizovali už niekoľko takýchto transakcií s vynikajúcimi výsledkami.

Chcete dosiahnuť o 10 až 20% vyššiu predajnú cenu?

Vo väčšine prípadov je predaj nehnuteľnosti ukončený za niekoľko dní a výsledná kúpna cena, ktorá sa takto vygeneruje, je priemerne od 10 do 20 percent vyššia ako pôvodná, ponuková cena. Ako ju však zrealizovať tak, aby bola úspešná a všetci boli spokojní? Môžete si naštudovať niekoľko publikácií s touto problematikou, no najdôležitejšia je samozrejme prax. Predaj prostredníctvom tichej aukcie môže ľahko stroskotať, ak maklér nemá skúsenosti, ako správne stanoviť ponukovú cenu, ako jednať s kupujúcimi, aby podporil ich emócie a túžbu, ako má poradiť predávajúcemu, aby si vedel z predložených protiponúk vybrať tú najlepšiu.

Trh nám povie všetko

Nespornou výhodou danej techniky predaja je, že tichá aukcia je trhovo spravodlivá tvorba ceny. Po podrobnom analyzačnom rozhovore uvedieme nehnuteľnosť na trh s ponukovou – minimálnou cenou, za ktorú je predávajúci nehnuteľnosť ochotný predať. Všetci záujemcovia majú rovnakú šancu si nehnuteľnosť prezrieť a dať svoju protiponuku. Tu prichádza ďalšie pozitívum tichej aukcie. Potenciálni kupujúci sú smerovaní na obhliadku v určitom časovom intervale. Zväčšia ide o pár dní. Predávajú tak nemusia udržiavať svoju nehnuteľnosť v dokonalom reprezentatívnom vzhľade relatívne dlhý čas. Kupujúci majú výhodu, že nikto nie je zvýhodnený za to, že prišiel prvý, nikto nemá výhodu kvôli tomu, že vedel psychologicky spracovať majiteľa. Kupujúci majú čas na premyslenie a zistenie dodatočných informácií.

Následne v stanovenom termíne prichádza protiponuka, akceptovateľná kúpna cena z pohľadu kupujúcich s ďalšími navrhovanými podmienkami obchodu, samozrejme až po dôkladnom zvážení a overení si svojich možností. Častokrát sa stane, že kupujúci požiadajú o pomoc nezávislého, no skúseného realitného makléra, ktorý im dokáže pomôcť s adekvátnym stanovením ponukovej ceny. Ak chcú ponúknuť príliš veľa, skrotí ich vášeň, naopak ak chcú ponúknuť príliš málo, povzbudí ich vhodnými argumentami. Následne si predávajúci vyberá, či si už zvolí ako hlavné kritérium najvyššiu predajnú cenu alebo iné parametre transakcie, má istotu, že tichá aukcia mu zabezpečila kupujúceho v termíne a pre neho s najlepšími podmienkami. V tomto je tichá aukcia unikátna.

Férová ponuka pre obe strany

Tichá aukcia necháva hovoriť realitný trh. Vytvára voľný priestor pre stretnutie dopytu a ponuky, je férová pre obe strany. Podľa môjho názoru a skúsenosti je v súčasnej dobe tichá aukcia, keď dopyt mnohonásobne prevyšuje ponuku, úžasným nástrojom, ako predať vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu možnú cenu.