Dbáme na to, aby bol rast generovaný znalosťami a profesionalitou. Preto sa pri obchodovaní riadime Profesionálnymi predajnými štandardmi spoločnosti RE/MAX. 1. Partneri predaja RE/MAX chránia Vaše záujmy – dodržiavajú Etický kódex RE/MAX Všetci realitní partneri predaja RE/MAX sú povinní dodržiavať prísny Etický kódex. Na jeho dodržiavanie dozerá regionálne riaditeľstvo a jeho porušovanie podlieha sankciám. Kancelárie RE/MAX tiež zdieľajú jednotný Reklamačný poriadok, ktorého poslednou inštanciou je opäť regionálne riaditeľstvo. V RE/MAX máte istotu a garanciu dôsledného a spravodlivého riešenia všetkých prípadných reklamácií. 2. Partneri predaja RE/MAX majú vysokú úroveň vzdelania zameranú na uspokojovanie Vašich potrieb Všetci partneri predaja RE/MAX sa riadia princípmi Záruky spokojnosti zákazníka a sú pravidelne vzdelávaní v RE/MAX Akadémii. RE/MAX Akadémia je kvalitný vzdelávací program založený na dlhoročných medzinárodných skúsenostiach odborníkov RE/MAX. Je zameraná na odborné znalosti a predajné zručnosti s dôrazom na potreby zákazníka v oblasti nehnuteľností. Partneri predaja skladajú náročné skúšky, na základe ktorých sú certifikovaní. 3. Partneri predaja RE/MAX pre Vás pracujú pod úspešnou značkou RE/MAX Značka RE/MAX rastie nepretržite viac ako 38 rokov a pre milióny zákazníkov predstavuje symbol istoty v obchode s realitami. Silné povedomie o značke a jej úspech sú garanciou pre nábor najlepších partnerov predaja na trhu. Značka je tiež zárukou čo najširšej ponuky nehnuteľností a ich rýchleho predaja či prenájmu. 4. Partneri predaja RE/MAX šetria Váš čas tým, že pracujú za Vás Partneri predaja RE/MAX vykonajú nevyhnutný výber a odporučenie záujemcov o Vašu nehnuteľnosť. Prehliadky nehnuteľnosti absolvujete len s vážnymi záujemcami, ktorí sú preverení, podpíšu prevzatie informácií o zákazke a sú preverené ich platobné možnosti *. Samozrejmosťou je včasné poskytnutie úplných informácií, vrátane zmluvných podkladov pre obe zúčastnené strany. * Týka sa výhradného zastupovania. 5. Partneri predaja RE/MAX stanovujú optimálnu cenu Vašej nehnuteľnosti pre rýchle uzavretie obchodu Pre stanovenie ceny vychádzajú partneri predaja RE/MAX z dokonalej znalosti lokálneho trhu a zo znalostí dlhodobých cien nehnuteľností na trhu. Výslednú cenu nehnuteľnosti Vám odporučia s ohľadom na Vaše požiadavky a preferencie rýchlosti predaja alebo výšku výnosu. Dôkladná znalosť záujmov a požiadaviek oboch zmluvných strán v kombinácii s vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami partnerov predaja RE/MAX je garanciou rýchleho uzavretia obchodu. 6. Partneri predaja RE/MAX Vám zostavia efektívny plán predaja pre rýchlu realizáciu Vašej transakcie Partneri predaja využívajú silu značky RE/MAX a bohaté marketingové skúsenosti spoločnosti RE/MAX pri zostavovaní efektívnych plánov predaja nehnuteľností *. Rozsiahla sieť RE/MAX im zároveň umožňuje využiť významné nákladové synergie v inzercii, prípadne aj v iných druhoch komunikácie s potenciálnymi klientmi. 7. Partneri predaja RE/MAX Vám poskytnú rozsiahly predpredajný a popredajný servis pre hladký priebeh transakcie Partneri predaja RE/MAX zaisťujú prostredníctvom našich partnerov kompletný právny servis a financovanie nákupu nehnuteľnosti. Každý partner predaja RE/MAX povinne absolvuje právne minimum a každá kancelária RE/MAX disponuje profesionálnym právnym zázemím. 8. Partneri predaja RE/MAX predajú Vašu nehnuteľnosť rýchlo a efektívne vďaka prezentácii v celorepublikovom, celoeurópskom a celosvetovom systéme RE/MAX a ich zdieľaniu. V RE/MAX sú všetky nehnuteľnosti ponúkané a predávané všetkými partnermi predaja vo všetkých kanceláriách v Slovenskej republike i v zahraničí. To je možné len vďaka fungujúcemu systému zdieľania ponúk a dopytov, v tzv. referenčnom systéme. Využitie obrovskej distribučnej siete RE/MAX umožňuje predať nehnuteľnosť rýchlejšie a za optimálnu cenu. 9. Partneri predaja RE/MAX Vám sprostredkujú pohodlne kúpu Vašej vysnenej nehnuteľnosti kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí Vďaka rozsiahlej celosvetovej distribučnej sieti je RE/MAX ponuka obrovská. Ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí, s RE/MAX môžete prvý predvýber vhodných objektov vykonať v ktorejkoľvek kancelárii na Slovensku. Následné sprostredkovanie transakcie s ponúkajúcou kanceláriou RE/MAX u nás alebo v zahraničí Vám zabezpečí Váš lokálny partner predaja . 10. Partneri predaja RE/MAX sa stanú Vaším dôležitým celoživotným osobným poradcom Dynamické zmeny v ekonomike, zvýšená mobilita a túžba po lepšej životnej úrovni zvyšujú chuť a ochotu ľudí investovať do nehnuteľností, čo posúva obchod s nehnuteľnosťami do zložitejších dimenzií. Partneri predaja RE/MAX kladú v obchode dlhodobé ľudské vzťahy nad jednorazový prospech a preto Vám a Vašim blízkym budú schopní pomôcť pri zložitej orientácii v komplexnom svete realít počas celého života.